Onderzoek

Hart Onderzoek

Sinds 1998 werk ik als cardio-verpleegkundige. In die tijd werd de invloed van stress op hartklachten regelmatig weggelachen. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer erkenning voor het gevolg van langdurige stress op onze gezondheid en erkenning voor de relatie met hart- en vaatziekten.
Aanhoudende stress werkt ontstekingsbevorderend en ontstekingen geven een verhoogde kans op dichtslibbing van (krans)slagaders. De kransslagaders zorgen voor een goede bloed-zuustofvoorziening van ons hart.
Als kansslagaders dichtslibben, krijgt ons hart zelf te weinig zuurstof waardoor cellen kunnen afsterven en een hart infarct kan ontstaan.

Als cardio-verpleegkundige werk ik op de "Holding". De holding is de afdeling waar mensen worden voorbereid op een hartcatheterisatie en dotterprocedure. Een hartcatheterisatie is een onderzoek naar de mate van dichtslibbing van de kransslagaders. Als er inderdaad vernauwingen gevonden worden, vindt er meestal aansluitend een dotterprocedure plaats, met stent plaatsing.
De kranslagaderen die het hart zelf van zuurstof voorzien, worden weer geopend.

In dit werk zie ik veel mensen die een hartcatheterisatie ondergaan, hopend dat de oorzaak van hun klachten gevonden wordt. De teleurstelling is vaak groot als er niets gevonden wordt in de kransslagaders.
Wat is dan de oorzaak van hun oprechte klacht(en)?
Betekent een niet afwijkende hartcatheterisatie ook dat er in de kleinere vaatjes geen dichtslibbing gaande is? Voor sommigen is dat inderdaad zo, voor anderen zou meer onderzoek nodig zijn.

Met de hartcatheterisatie kunnen alleen de grotere kransslagaders in beeld gebracht worden, en ook alleen de grotere vaten kunnen geopend, gedotterd worden. De kleine vaatjes kunnen op dit moment niet goed in beeld gebracht worden. En juist de kleine vaatjes verzorgen ook een groot deel van de bloedvoorziening van de hartspier..

Dr. Ed Eringa (arts-onderzoeker) en dr. Yolande Appelman (interventie cardioloog) willen graag een nieuw onderzoek starten waarbij juist deze kleine bloedvaatjes goed in beeld gebracht kunnen worden.

Problemen in de kleinste hartvaatjes zichtbaar maken via nieuwe techniek

Voor dit onderzoek is geld nodig.
Ik steun dit onderzoek van Harte.

In mijn werk als verpleegkundige heb ik vele malen ervaren dat vrouwen met klachten weer naar huis gestuurd werden en later toch een infarct doormaakten..

Gelukkig is er steeds meer erkenning voor 'andere klachten' dan de klassieke klachten, die tóch hartklachten zijn.
Met het dansen ondersteun ik mensen in het leren kennen van hun lichaam, het leren herkennen van lichaamstaal, de signalen, de veranderingen in het lichaam, die kunnen duiden op klachten.
Hartpatienten leer ik om opnieuw te vertrouwen in hun lichaam en het functioneren van hun hart.
Er is denk ik nog een lange weg te gaan.
Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Jij?

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier. Op deze pagina kun je ook jouw bijdrage doneren.